Femisol® - Cíťte sa lepšie a krajšie v menopauze. Vyrobené v Nemecku.
Objednať >

Obchodné podmienky1. Uvod

Všeobecné podmienky internetového obchodu Femisol sú zostavené v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZOS). Internetový obchod fertilup.sk prevádzkuje spoločnosť Prima Medis s.r.o.; ďalej ako predajca. Užívateľ je osoba, ktorá používa náš systém, to znamená zákazník v internetovom obchode, ďalej ako zákazník. Všeobecné obchodné podmienky upravujú fungovanie internetového obchodu FertilUp, práva zákazníkov a obchodný vzťah medzi predajcom a zákazníkom.

2. Objednávka

Zákazník do 24 hodín od zadania objednávky príjme potvrdenie objednávky na svoj e-mail. Prípadné zrušenie objednávky môže zákazník oznámiť do dvoch hodín po prijatí potvrdenia objednávky na predajcovu elektronickú adresu info@fertilup.sk. V prípade, že zákazník v stanovenom čase nezruší svoju objednávku, to znamená, že zmluva o kúpe výrobkov medzi zákazníkom a predajcom (Prima Medis s.r.o.) je uzavretá. Predajca nato v dohodnutej lehote pripraví tovar a odošle ho.

Zmluva (objednávka) je uchovávaná v elektronickej forme na serveri predajcu a zákazníkovi je dostupná na žiadosť poslanú na elektronickú poštu predajcu info@femisol.sk. Zákazník môže pre kontrolu údajov alebo zabezpečenie presnosti dodania zavolať predajcu na jeho kontaktné telefónne číslo alebo ho kontaktovať prostredníctvom elektronickej adresy info@femisol.sk.

Uvedenie technologických prostriedkov umožňujúcich rozpoznávanie a opravovanie chýb pred zadaním objednávky: Kontrola košíka je dostupná po celý čas prezerania internetovej stránky Femisol. Pred zadaním objednávky je zákazníkovi umožnená celková kontrola objednávky ako aj možnosť posunu dozadu na internetovej objednávke a odstránenia ľubovoľných výrobkov.

3. Dodacia lehota a doručenie

Predajca tovar zabalí a odošle maximálne do 2 pracovných dní od zadania objednávky. Partner na doručenie zásielok je GLS Slovensko. Predpokladaná oficiálna dodacia lehota je 2-3 pracovné dní. V prípade, že zákazník nedostane zásielku do 5 pracovných dní, má túto skutočnosť oznámiť na elektronickú adresu info@femisol.sk.

4. Náklady na doručenie

Pri objednávkach nad 50 EUR je doručenie bezplatné. Pri objednávkach v hodnote pod 50 EUR sú náklady na doručenie tovaru 3,50 €.

V prípade platby na dobierku sa účtuje poštovné 1,50 EUR.

5. Ceny

Ceny výrobkov sú uvedené v eurách a zahŕňajú DPH. Ceny platia v momente odoslania objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť. Ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Ponuka platí do vypredania zásob.

6. Platba

Predajca umožňuje tri spôsoby platby:
  • Pri platbe na dobierku predajca zásielku odošle doporučene so sumou dobierky. Platba kúpnej ceny a nákladov na doručenie sa vykonáva pri prevzatí zásielky na pošte alebo poštovému doručovateľovi na zákazníkovej adrese. V prípade platby na dobierku sa účtuje poštovné v hodnote 1,50 EUR.
  • Druhý spôsob platby je platba platobnou kartou prostredníctvom systému Paypal. Paypal je internetový spôsob platby VISA a Mastercard platobnými kartami, ktorý umožňuje pre zákazníka 100 % bezpečnosť.
  • Platba vopred, prevodom na účet. Platba klasickým bankovým prevodom. Na email Vám budú súčasne s potvrdením objednávky zaslané údaje pre platbu. Ihneď po pripísaní platby na náš účet bude odoslaný tovar. Tovar je expedovaný len po pripísaní platby.
  • Platba kreditnou kartou (Visa / Mastercard)

7. Zrušenie objednávky

Prípadné zrušenie objednávky môže zákazník oznámiť do dvoch hodín do prijatia potvrdenia objednávky na predajcovu elektronickú adresu. V prípade, že zákazník v stanovenom čase nezruší svoju objednávku, to znamená, že zmluva o kúpe výrokov medzi zákazníkom a predajcom je uzavretá.

8. Právo na odstúpenie od kúpy a vrátenie tovaru v súlade so ZOS

Pre výrobky v internetovom obchode platia záručne podmienky v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZOS). Zákazník má podľa tohto zákona právo do štrnástich dní od prijatia tovaru oznámiť predajcovi, že odstupuje od zmluvy. Pritom netreba uviesť dôvody. Zároveň je zákazník povinný vrátiť prijatý tovar na predajcovu adresu nepoškodený a v nezmenenom množstve (ako pri prijatí tovaru) najneskôr do 30 dní od zaslania oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátenie prijatého tovaru predajcovi do 14 dní od prijatia tovaru bez oznámenia o odstúpení od zmluvy sa považuje za oznámenie o odstúpení od zmluvy. Kúpna cena a prípadné ďalšie platby sú zo strany predajcu vrátené vcelku najneskôr do 30 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

9. Oslobodenie od zodpovednosti

Predajca nezodpovedá za obsah reakcií na výrobky, ktoré napíšu užívatelia webovej stránky. Reakcia a hodnotenia výrobku sú názor jednotlivca a nie sú nutne stanoviskom prevádzkovateľa webovej stránky fertilup.sk.

Napriek tomu, že predajca sa snaží zabezpečiť presné fotografie predajných artiklov, je potrebné všetky fotografie považovať za symbolické. Fotografie nie sú zárukou vlastnosti artiklu.

Predajca si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom, bez ohľadu na dôvod a bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ dodržiava zásady transparentnosti a náležitej starostlivosti o osobných údajoch v súlade s nariadením o všeobecnej ochrane údajov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; ďalej len "nariadenie") a Zákonom o ochrane osobných údajov.
Vyplnením formulára žiadosti o prijatie e- informačného bulletinu o najnovších novinkách používateľ súhlasí s predložením údajov, ktoré podliehajú osobným údajom v súlade so zákonom. V tomto prípade je to e-mail. Pri registrácii má používateľ možnosť súhlasiť so spracovaním osobných údajov pre nasledujúce účely:
1.) Súhlas o zasielaní noviniek a iných zaujímavostí poskytovateľa je platný až do zrušenia a zahŕňa:
•    používanie údajov na odosielanie príležitostných e-noviniek o aktuálnych novinkách, správach a zľavách
•    exportovanie, ukladanie a spracovanie údajov v automatizovanom nástroji na marketing, ktorý umožňuje poskytovateľovi posielať tieto správy.
•    všetky osobné údaje sa budú používať výhradne na účely poskytovania služieb a nesmú byť prístupné verejnosti, pokiaľ to užívateľ výslovne nepovolí so zvláštnym súhlasom na takéto účely.

VAŠE PRÁVA NA ZÁKLADE DANÉHO SÚHLASU

Jednotlivec môže kedykoľvek požiadať správcu údajov, aby natrvalo alebo dočasne prestal používať jeho osobné údaje na vyššie uvedené účely. Takúto žiadosť je možné kedykoľvek adresovať na adresu info@fertilup.sk a uviesť, aký súhlas chce zrušiť.

Okrem toho má aj tieto práva:
•    Právo poznať osobné údaje: jednotlivec má právo na svoje osobné údaje, ktoré boli  zozbierané vo vzťahu k nemu, aby sa oboznámil s ich spracovaním a overil ich zákonnosť;
•    Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov: jednotlivec má právo žiadať, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil jeho nepresné osobné údaje.
•    Právo na vymazanie osobných údajov: jednotlivec má právo bez zbytočného odkladu žiadať od poskytovateľa, že odstráni osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.
•    Právo obmedziť spracovanie: jednotlivec má právo dosiahnúť, že poskytovateľ obmedzí spracovanie osobných údajov ak nesúhlasia so správnosťou osobných údajov, keď je spracovanie nezákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiada obmedzenie ich používania a v prípadoch, keď poskytovateľ jeho údaje už nepotrebuje na spracovanie, ale ich potrebuje pre uplatňovanie, vykonanie alebo obhajobu jeho právnych nárokov.
•    Právo na prenos údajov: jednotlivec má právo na získanie svojich osobných údajov ktoré sám poskytol prevádzkovateľovi, a tieto údaje následne odovzdať inému prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby, či už internetovej alebo inej). Pôvodný prevádzkovateľ tak bude povinný požadované osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte vydať a umožniť ich prenos za účelom ďalšieho použitia ak je to technicky možné.
•    Právo jednotlivca na námietku: jednotlivec má právo kedykoľvek vzniesť námietky voči spracovaniu svojich osobných údajov, keď je vykonávaný pre oprávnené záujmy a keď sú spracované na účely priameho marketingu. Ak sa jednotlivec postaví proti spracovaniu na účely priameho marketingu, jeho osobné údaje už nie sú spracovávané
•    Právo podať odvolanie proti prevádzkovateľovi osobných údajov kontrolnému orgánu ak sa domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

POSTUP O UPLATNENÍ PRÁV      
 
Používateľ /ka so svojím podpisom súhlasil/a bol/a oboznámený/á, že všetky vyššie uvedené požiadavky týkajúce sa výkonu práv v súvislosti s osobnými údajmi môže písomne adresovať vykonávateľovi na e-mailovú adresu info@fertilup.sk.
Oboznámený je tiež s tým, že pre potreby spoľahlivej identifikácie v prípade výkonu práv v súvislosti s osobnými údajmi môže poskytovateľ služieb požadovať od užívateľa dodatočné informácie a môže konanie odmietnuť v prípade, ak sa dokáže, že nemôže byť spoľahlivo identifikovaný.
Oboznámený je tiež, že prevádzkovateľ musí na požiadanie bez zbytočného odkladu uplatňovať svoje práva týkajúce sa vyššie uvedených osobných údajov a to najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Poskytovateľ používa vhodné technologické a organizačné prostriedky na ochranu prenosu a ukladania osobných údajov a platieb. Poskytovateľ na tento účel používa 128-bitový certifikát SSL.

 
11. Sťažnosti a spory

Predajca dodržuje platnú legislatívu o ochrane spotrebiteľa a je povinný zaviesť účinný systém riešenia sťažností. Zákazník sa môže v prípade problémov obrátiť na predajcu telefonicky, elektronickou poštou alebo písomne na adresu spoločnosti. Predajca do 5 pracovných dní potvrdí prijatie sťažnosti a oznámi zákazníkovi ďalší priebeh riešenia sťažnosti. Predajca sa bude podľa svojich najlepších síl snažiť prípadné spory riešiť dohovorom.

V prípade, že dohovor nie je možný, spory bude riešiť príslušný súd v Ľubľane.

Prevádzkovateľ webovej stránky:

Prima Medis Ltd.
Zasavska cesta 40B
1231 Ľubľana
IČ DPH: SI29627877
IČO: 3866980000
Číslo účtu: SK6709000000005048218685, Slovenská sporiteľňa
BIC: GIBASKBX
Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde v Ľubľane, Srg 2010/45014. Suma základného kapitálu 7.500,00 EUR.

Elektronická adresa: info@femisol.sk
Všetky práva vyhradené © 2012 - 2024
Production: MMstudio
close Používame súbory cookie, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z návštevy našej stránky.

Ak budete pokračovať bez zmeny nastavení, budeme predpokladať, že povoľujete prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti Femisol. (Viac informácií)
OK